Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą
na lata 2018-2031.
16.11.2017 więcej
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027
UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2027.
03.01.2017 więcej