Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotycząca
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016
r.
27.04.2017 więcej
Uchwała Nr 11/D/2017 RIO z dnia 31.01.2017 r.
Uchwała Nr 11/D/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wydania opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świecie nad
Osą.
09.02.2017 więcej
Uchwała Nr 16/P/2016 RIO z dnia 12.12.2016 r.
Uchwała Nr 16/P/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.12.2016 r. w sprawie wydania
opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy
Świecie nad Osą
30.12.2016 więcej
Uchwała Nr 49/K/2016 RIO z dnia 13.12.2016 r. w sprawie kredytu
Uchwała Nr 49/K/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13.12.2016 r. w sprawie opinii
o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Świecie
nad Osą.
30.12.2016 więcej
Uchwała Nr 16/Dpr/2016 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Uchwała Nr 16/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.12.2016 r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
30.12.2016 więcej
Uchwała Nr 16/WPF/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr 16/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.12.2016 r. w sprawie
wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2017-2027
30.12.2016 więcej