2017-03-09

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Sekretarza Gminy

Informujemy, że nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Świecie nad Osą nie został rozstrzygnięty.

W ww. naborze wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła wymogów formalnych.