Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie z dnia 24.11.2017 r.
Obwieszczenie z dnia 24.11.2017 r. o rozpoczęciu strategicznej
oceny oddziaływania dla projektu pn. Program ochrony środowiska
dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2020 z perspektywą do
roku 2023.
27.11.2017 więcej
Obwieszczenie z dnia 14.11.2017 r.
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień.
15.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19.10.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19.10.2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
20.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 września 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 września
2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
19.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia
2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu ochrony
środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2020.
23.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 lipca 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 lipca 2017
r.
13.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13.04.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13.04.2017 r.
14.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16.02.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16.02.2017 r.
16.02.2017 więcej
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Świecie
nad Osą na 2017 rok.
26.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 12.01.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 12.01.2017 r.
12.01.2017 więcej
12